Contact Form

Name

Email *

Message *

Karl Mayer HKS3 Tricot machine

Karl%2BMayer%2BHKS3
Three machine concepts for your business successThe huge variety of modern textiles requires attention to be focused on different aspects and certain specific conditions during pro- duction.Therefore karL MaYEr offers the possi- bility to choose between three concepts for three bar tricot machines.Depending on their specific business and market demands our clients can take their best possible choice between...
Read More!

Karl Mayer Tricot machine HKS 2

Karl%2BMayer%2BHKS2
Two machine concepts for your business success. The huge variety of modern textiles requires attention to be focused on different aspects and certain specific conditions during pro- duction. For the production of two-bar tricot fabrics the market can choose between two kinds of machine:HKS 2-M and HKS 2-3. while the HkS 2-M is more flexible in terms of coarse gauge and less stitch density, the HkS 2-3...
Read More!

Máy hồ Karl Mayer

Karl%2BMayer%2BVietnam
Máy Hồ Karl Mayer Máy hồ KARL MAYER ROTAL được lắp ráp chế tạo ứng dụng phù hợp với các công nghệ tiên tiến nhất, các qui định an toàn kỹ thuật,các điều lệ và các tiêu chuẩn tốt. Thực hiện Máy hồ KARL MAYER ROTAL có thể làm việc một trong hai chế độ tự động và bán tự động. Công nghệ sản xuất Tở sợi trên trục mắc dọc. Chất liệu Các loại sợi sau dây có thể được sử dụng: Cotton Wool Man – made yarns Artificial yarns Blended...
Read More!
Karl Mayer| Liba| Benninger| Itema Weaving| Warp Knitting| Beam| Terrot| Thies| Barmag| Machine|- Vietnam- China|Taiwan|Indonesia|India|
Knitting,Weaving,Circular Machine Vietnam