Máy hồ Karl Mayer

Máy Hồ Karl Mayer


Máy hồ KARL MAYER ROTAL được lắp ráp chế tạo ứng dụng phù hợp với các công nghệ tiên tiến nhất, các qui định an toàn kỹ thuật,các điều lệ và các tiêu chuẩn tốt.

Thực hiện

Máy hồ KARL MAYER ROTAL có thể làm việc một trong hai chế độ tự động và bán tự động.

Công nghệ sản xuất

Tở sợi trên trục mắc dọc.

Chất liệu

Các loại sợi sau dây có thể được sử dụng:


  • Cotton
  • Wool
  • Man – made yarns
  • Artificial yarns
  • Blended yarns
Máy bao gồm các bộ phận chính sau:
  1. Máy quấn trục Beam
  2. Lô sấy
  3. Bể hồ
  4.  TR/R Nồi nấu hồ 

1:Máy quấn trục Beam
Read More!
Karl Mayer| Liba| Benninger| Itema Weaving| Warp Knitting| Beam| Terrot| Thies| Barmag| Machine|- Vietnam- China|Taiwan|Indonesia|India|
Knitting,Weaving,Circular Machine Vietnam