Home » » Textile Dictionary English-Vienamese Part 5

Here is a Dictionary about Textile industrial. Hope this will be useful for you.

This Dictionary belong to PHD: Nguyễn Văn Lân.
Hy vọng bộ từ điển này sẽ giúp ích được các bạn trong con đường tìm hiểu và công tác trong ngành Dệt May.

U*
i, xem i
ng d, spat
un si (sự), sinking
un vòng (sự), loop sinking
ươm (tơ) (sự), reeling, silk reeling
ươm chìm, sink reeling
ươm ni, float reeling
ươm na chìm, semi-sink reeling
ươm được, reelable
V*
vi, fabric, cloth, web stuff, tissue, weave
vi bao bì, bag goods, pack-cloth, sackcloth, sacking, saplier, surette
vi bao đay, gunny, gunny sacking, jute sacking
vi bt, duck fabric, duck, tentage
vi bt lanh, ravenduck

vi bn git, tub fabric, washable fabric
vi bc đ g, furnishing fabric, upholstery fabric, furniture stuff
vi bc nm, teak, tick, ticking
vi bông pha, spider
vi bum, sailcloth
vi cách âm, deading fabric
vi cài hoa, Jacquard fabric
vi cào bông, nap fabric, napped fabric, crinkly fabric
vi chéo, serge
vi chng cháy, fire-resistant fabric
vi chun (may gàng lót), stockinet
vi chuyên dùng, tog
vi công nghip, industrial fabric
vi crêp, crêpe fabric
vi dng ng, sleeving
vi du, oilcloth, oilskin
vi d cháy, flammable fabric
vi dt hoa nh, huckaback fabric
vi dt hoa phc tp, luxury fabric
vi dt kim, knitted fabric
vi dt kim dng ng, tubular knitted fabrics
vi dt kim đan dc, warp knitted fabric, tricot
vi dt kim đan ngang, weft knitted fabric, filling knit
vi dt kim đơn (mt mt phi), single knit
vi dt kim kép (hai mt phi), doubleknit
vi dt kim mt mt, single-facedknitted fabric
vi dt kim sc dc, vertical striped knit
vi dt kim sc ngang, cross-striped knit
vi dt kim (đan) tròn, circular knit
vi dt mau (dày), high-count fabric
vi dt thưa, low-count fabric, sleazy fabric
vi dt thng l, ajour fabric, mesh fabric, open fabric, open-textured fabric open-work fabric
vi dt qun, gauze fabric, gauzy fabric
vi đã git, scoured fabric
vi đan tròn, circular fabric
vi đu cây, ended fabric
vi đũi, tussah, tussore
vi gabardin, gabardine, gaberdine
vi gm, parements
vi gp nếp, plissé
vi gi da, textileather
vi gi voan, mock voile
vi git mc ngay (không cn là), wash-and-wear fabric
vi hoàn tt, finished fabric
vi in hoa, orint fabric, printed fabric, textile prints
vi không dt, bonded fabric, bonded-web fabric, nonwoven fabric
vi không nhàu, crease- proofed fabric, crimped-proofed fabric
vi không thm nước, rainwear fabric, repellent fabric, waterproof
vi kim tuyến, gold tissue
vi kín gió, wind fabric, wind breaker fabric
vi lanh, linen
vi lanh may mc, dress linen
vi lanh thêu, embroidery linen
vi lanh tri bàn, table linen
vi lanh tri giường, bed linen
vi len pha, wool union
vi lu, tentage, tent-cloth
vi lót, garment-lining fabric, lined fabric, lining fabric, lining
vi lót bâu áo, collar lining
vi lót cng, stiffener
vi lót giày, boot lining
vi lót ) là, press cloth
vi lót tay áo, sleeve lining
vi lưới, knotted fabric
vi mành, cord fabric, tyre fabric, tyre cord fabric
vi may áo blu, vesting
vi may áo dài, dressed fabric
vi may áo gi lê, vesting
vi may áo sơ mi, shirting
vi may áo com lê, suiting
vi may đng phc, uniform fabric
vi may mc hè, tropical
vi may qun, trousering
vi may qun áo, clothing fabric
vi may qun áo lót, underlinen
vi mng tang, diaphanous tabby
vi mc, greasy fabric, fabric in loom state
vi nhãn, marking fabric
vi nh, light fabric, sheer fabric
vi nhung, fleece fabric, plush fabric, velveting
vi nhung ct, cut-pile fabric, velour, beaded velvet, common velvet, cut velvet
vi nhung dài, high-pile fabric
vi nhung dc, warp velvet
vi nhung hai mt, two-pile velvet
vi nhung hoa, figured velvet
vi nhung k, velure, ribbed velvet
vi nhung ngang, weft velvet
vi nhung (si) bông, velveteen
vi nhung quăn, curl-pile fabric
vi nhung vòng, uncut-pile fabric, terry
vi ng, circular fabric, hose fabric
vi pha, union
vi phế phm, jobs
vi phòng co, sanforized fabric, sanforset treated fabric
vi popelin, poplin
vi (may) qun áo bo h lao đng, job fabric
vi rây, tamis
vi rèm, curtain fabric, lace fabric
vi s cong, curved off grain fabric
vi s xiên, slanted off grain fabric
vi si mành, cord tissue
vi thm, drapery fabric
vi thun, xem vi chun
vi thông khí, ventile fabric
vi toàn len, all-wool fabric, wholly of wool
vi toàn tơ, all-silk fabric, wholly of silk
vi tơ pha, silk union
vi tri bàn, table-cloth
vi trang trí, decorative fabric
vi trơn, flat fabric
vi tuyn, net fabric, net, tulle
vi tuyn hoa, fancy net, sprig net
vi tuyn trơn, plain net
vi voan, voile fabric, cobweb, voile
vi voan sc, piqué voile
vành mũ che tai, ear warmers
vt áo, bottom, hip
váy, skirts
váy eo cao, high-waisted skirts
váy lin, onepiece dress
váy ôm, tight skirt
váy qun, wrap-around skirt
váy treo, suspended skirt
váy trong, underskirt
váy xéo, gored skirt
váy xếp (li), pleated dress, pleated skirt
váy xoè, flared skirt
vy xơ len, wool scale
văng biên (cái), expander, selvagestraightener, temple
văng ct si ngang (cái), weft-cutting temple
văng trc (cái), bush-bearing temple, cut-roller temple, roller temple
văng vi (cái), expander
văng vi (sự), stentering
văng vòng (cái), jaw temple, ring temple, rotary temple
vt (sự), wringing
vt ch (s), blind-stitch making
vt s (s), over-locking
vân chéo, twill, serge
vân chéo bóng, shaded twill
vân chéo cong, curved twill, undulating twill, waved twill
vân chéo cơ bn, base twill
vân chéo dn xut, rearranged twills, variegated twills
vân chéo dích dc, zigzag twill
vân chéo gãy, angled twill, broken twill, reverset
vân chéo góc, biassed twill
vân chéo hiu ng hai mt, balanced twill, equal twill, evensided twill, reversible twill
vân chéo ô qu trám, diamond twill
vân chéo phc, combination twill, compound twill
vân chéo tăng, reinforced twill
vân chéo tăng đu 2/2, common twill
vân chéo tăng đơn, repp, reps
vân đon (có) bước chuyn thay đi, irregular satin
vân đon hiu ng dc, satin
vân đon hiu ng dc bn go, crowfoot satin
vân đon hiu ng dc năm go, five-end satin, five-heddle satin
vân đon hiu ng dc tám go, common satin
vân đon hiu ng ngang, sateen
vân đon hiu ng ngang bóng, shaded sateen
vân đon hiu ng ngang năm go, fiveshaft sateen
vân đon hiu ng ngang tăng, stitched sateen
vt kính, objective
vt liu bán tng hp, misynthetic materials
vt liu bc, upholstery
vt liu bc đ g, furniture upholstery
vt liu h, sizing material
vt liu nhi, stuffing
vt liu xơ, fibrous material
ve (áo), lapel, lappet
ve nhn, peaked lapel
ve tù, notch lapel
v hình trên giy can va, sketching
vê (si) (sự), rubbing
vin, piping
vít vòng platin (cái), drag link stud
vò không nhàu, uncrushable
v đng trc in, printing shell
v kén, pod, cocoon shell
voan, cobweb
vón ht (sự), pilling
vòng (si), loop
vòng chn ba lông (si), antibalooning ring
vòng c, neck-line
vòng đai vê, condenser rubber
vòng đơn, plain stitch
vòng eo, waist line
vòng (si) h, open loop
vòng khuyên (máy si con), cursor, runner
vòng (si) kín, closed loop
vòng mông, hip line
vóng ngc, bust chest line
vòng nách, armhole
vòng ngc, bust line, chest
vòng ngc trên vú, high bust
vòng platin, jack ring, jack cam ring
vòng si chp, tuck stitch
vòng si tăng bn, blind lap
vòng si (b) tut, ladder
vòng xon, tour
v, xem bít tt
v ngn, xem Bít tt ngn
vùng kết tinh có đnh hướng, oriented crystalline area
vùng kết tinh ca xơ, crystalline area of fibre
vùng vô đnh hình ca xơ, amorphous area of fibre
X*
xà sau (máy dt), whiproll
xà trước (máy dt), forebeam
xâu go (sự), healding
xâu go lược (sự), entering, entering-in, reaching-in, reading-in
xâu lược (sự), denting, reeding, sticking in reed
xâu si-dc (sự), looming, looming-in
xe, thrown
xe ba, three ply
xe đy trc mc, beam truck
xe đ si, doffing truck
xe đôi, two ply
xe si (sự), throwing, twining, twisting
xe tơ (sự), moulinage, silk throwing
xe ti chuyn cun bông, lap tram
xé gi (sự), grinding
xé tơi (sự), shredding
xén lông (vi) (sự), shearing
xếp cúi (cái), coiler
xếp cúi (vào thùng) (sự), sliver wrapping
xếp li, crease, pleat
xon (sự), torsion, twist, twisting
xon gi, false-twisted
xon phi (Z), right-hand twist
xon thp, soft-twisted
xon trái (S), left-hand twist
xơ, fiber, fibre
xơ á kim, metalloid fibre
xơ acetat, acetate fibre
xơ acetyl cellulos, acetyl cellulose fibre
xơ acrylic, acrylic fibre
xơ alginat, alginate fibre
xơ amian, asbestos fibre
xơ bán tng hp, semi-synthetic fibre
xơ bazan, basalt fibre
xơ biến tính, modified fibre
xơ bông, cotton fibre
xơ bông chín, ripe cotton fibre
xơ casein, casein fibre, milk wool
xơ cellulos, cellulose fibre
xơ chín, mature fibre
xơ chui, abaca, Manilla hemp
xơ c làm bàn chi), palmetto fibre
xơ cơ bn, ultimate fibre
xơ cc mnh, ultra fine fibre (t0,01 đến 0,03 tex)
xơ cc mnh c nano, nanofibre
xơ cuproamoni, cuproammonium fibre
xơ cng, stiff fibre
xơ dng di, flattened fibre
xơ d mch, heterochain fibres
xơ dún, texturized fibre
xơ da (si), sisal fibre
xơ da, coir
xơ đay (xanh), gunny fibre
xơ đay cách, kénaf
xơ đu nành, soy-bean fibre
xơ đơn bào, unicellular fibres
xơ gai, ramie fibre
xơ gai du, hemp fibre
xơ gc hu cơ, organic fibre
xơ gc vô cơ, inorganic fibre, mineral fibre
xơ (ly t) ht, seed fibres
xơ hóa hc, man-made fibre
xơ hydrat cellulos, hydrated cellulose fibre
xơ khoáng vt, mineral fibre
xơ không chín, unripe fibre
xơ kim loi, metallic fibre
xơ (ly t) lá, leaf fibre, leaf-stem fibre
xơ lc, peanut fibre
xơ lanh, flax fibre
xơ len (không k lông cu), hair fibre
xơ li be, bast fibres, stalk fibre, stem fibre
xơ mch carbon, carbonchain fibres
xơ mnh, fine fibre, multifibre (t0,10 đến 0,24 tex)
xơ micro, microfibre (t0,03 đến 0,10 tex hay đường kính t6 đến 12 μm)
xơ m, dull fibre, matt fibre
xơ nano, nanofibre (t3 nm đến 1μm)
xơ nguyên liu, fibrestock
xơ nhân to, artificial fibres
xơ nhum khi, dop-dyed fibre, matrix-pigmented fibre, solution-dyed fibre
xơ nitrocellulos, nitrocellulose fibre
xơ phún thch, vulcanized fibre
xơ polyvinylalcol, polyvinylalcohol fibre
xơ polyamid, polymeric amide fibre, polyamide fibre
xơ polyannitril, polyannitrile fibre
xơ polyaramid, polyaramide fibre
xơ polycarbonat, polycarbonate fibre
xơ polyester, polyester fibre
xơ polyetylen, polyethylene fibre
xơ polyetylentereftalat, polyethylene terephtalate fibre
xơ polyolefin, polyolefine fibre
xơ polypropylen, polypropylene fibre
xơ polystyren, polystyrene fibre
xơ polytetrafluoretylen, polytetrafluorethylene fibre
xơ polyuretan, polyurethane fibre
xơ polyvinyl, polyvinyl fibre
xơ polyvinylacetat, polyvinyl-acetate fibre
xơ polyvinylalcol, polyvinyalcohol fibre
xơ polyvinylclorur, polyvinyl-chloride fibre
xơ polyvinylfluorur, polyvinyl-fluoride fibre
xơ protein, protein fibre
xơ protein lc, peanut protein fibre
xơ siêu mnh, super ultra fine fibre (nhhơn 0,01 tex)
xơ stapen, cut fibre, staple fibre, spun fibre, staple
xơ tế vi, xem x microx
xơ thiên nhiên, natural fibre, cellular fibre, native fibre
xơ thô, coarse fibre, rough fibre (ln hơn 0,70 tex)
xơ thy tinh, fibreglass
xơ (gc) thc vt, vegetable fibre
xơ tre, bamboo fibre
xơ triacetat, triacetate fibre
xơ trung bình, normal fibre, medium fine fibre (t0,24 đến 0,70 tex)
xơ viscos stapen, viscose staple fibre
xơ (gc) vô cơ, inorganic fibre, mineral fibre
xơ zein, zein(e) fibre, zein
xơ tng hp, synthetic fibre, synthetics
xù lông, hairy
xung vi (sự), cloth removing
x lý (hoàn tt), finish
x lý bn git, wash-proof finish
x lý bôi trơn, lubricating finish
x lý chng cháy, fire-proof finish
x lý chng co, antishrink finish, shrink-proof finish, felt proofing, shrink-proofing
x lý chng dính nước, water-repellent finish
x lý chng git si, non-slip finish
x lý chng mc, antifouling finish, rot-proof finish
x lý chng nhàu, anticrease finish, crease-resist finish, crimp-proof finish, wrinkle-resist finish
x lý chng nhim bn (sự), splash-proofing
x lý chng thm nước (sự), shower-proofing
x lý chng tut vòng, antisnag finish
x lý chng xon (sự), anti-twist treatment
x lý chut sáp, wax finish
x lý cui cùng, ending
x lý h tinh bt, starched finish
x lýkh trùng , sanitizing finish
x lý kim hóa, mercerized finish
x lý làm bóng, lustre finish, polished finish
x lý làm cng, stiffening finish, hard finish
x lý làm mm, soft finish
x lý nhit m (sự), steaming
x lý phòng co, sanforized shrunk finish
x lý phòng n, antiswelling finish
x lý phun kim loi, metallization finish
x lý tăng kết dính (len), carrotting finish
x lý to crêp, kinking finish
x lý to vân (vi) (sự), tabbing
xưởng bít tt, hosiery factory
xưởng cán bông, ginning factory
xưởng chế to máy dt kim, knitting machinery factory
xưởng chế to máy ngành dt, textile machinery factory
xưởng dt kim, knittingfactory
xưởng in, print works
xưởng may, clothing factory
xưởng nhum, dye works
xưởng ty trng, bleach works
Y*
y phc, clothes, garments
Karl Mayer| Liba| Benninger| Itema Weaving| Warp Knitting| Beam| Terrot| Thies| Barmag| Machine|- Vietnam- China|Taiwan|Indonesia|India|
Knitting,Weaving,Circular Machine Vietnam