Home » , » Tính sức căng cho sợi qua máy hồ

Việc điều chỉnh chính xác sức căng của sợi dọc trên máy hồ hết sức quan trọng cho một chuyển động êm dịu của xích tải.

Sau khi qua hồ,sợi nên còn 70% sức căng so vơi sức căng ban đầu. tuy nhiên một sợi với sức căng đứt sợi khi còn là sợi thô là 7%,thì sau khi qua hồ sẽ còn lại trên 5%.

Tuy nhiên, nếu như trong quá trình mắc sợi sức căng sợi không đồng đều, thì nên dùng một sức căng lớn thậm trí sức căng này có thể làm đứt sợi.

Các đặc tính và sức dai của nguyên liệu là cơ sở cho việc lựa chọn sức căng. Rễ ràng nhận thấy rằng thành phần cấu thành, số đầu sợi và nồng độ hồ cũng hết sức quan trọng.


áp lực trên beam (FP)
Sức căng quấn sợi vào beam(FW)
Sức căng trên dàn tách sợi (FT)
Sức căng cấp sợi (FE)
Sức căng sợi tại đầu vào sấy (FN)

Việc điều chỉnh sức căng tở sợi của các trục mắc phân băng (FA) cũng được cài đặt trên máy tính.
Các giá trị cho trong bảng là dựa trên một độ bền trung bình, một giá trị độ dài trung bình, một độ xoắn trung bình và sợi cho là đồng nhất.


Các thông số cho trong bảng thì về cơ bản là luôn phù hợp cho việc chạy máy mà không gây ra sự cố hư hỏng nào cho máy và cũng không gây ra quá nhiều ứng suất phụ trên nguyên liệu. Nếu như các nhóm thông số sai lệch nhiều so với giá trị trung bình,thì cần phải hiệu chỉnh lại.

Tuy nhiên, kinh nghiệm thực tế và thông số đặc tính của sợi là cơ sở cho việc cài đặt sức căng chính xác trong từng trương hợp cụ thể ; thực vậy, chất lượng sợi trên trục mắc phân băng nói lên một cách chính xác nhất về sức căng.


Ví dụ của việc tính toán cho các sức căng của sợi cotton và stapleKHỐI LƯỢNG (g/m)
COTTON
(Sức căng %)
STAPLE
Khô (Sức căng %)
ẩm (Sức căng %)
Lực căng tở sợi
FA


2.5 – 5

2.5 – 5

2.5 – 5
Lực căng cấp sợi
FE

1 – 2.5
1 – 2.5
1 – 1.5
Lực căng đầu vào sấy
FN

2 –3
2 – 3
1 – 2
Lực căng dàn tách sợi
FT
30 – 100
100 – 150
150 - 300
8 – 11
6.5 – 8.5
6 – 8
7 – 9
6 – 7
4 – 6
6 – 8
5 – 6
3.5 – 5
Lực căng ép quấn
FW
30 – 100
100 – 150
150 - 300
10 – 14
9 – 12
8 – 10
9 – 12
6 – 9
5 – 7
8 – 10
5 – 8
4 – 5
Lực căng sợi trên beam
FP
30 – 100
100 – 150
150 - 300
Factor A
2 – 2.5
1.5 – 2
1 – 1.5
Factor A
1.3 – 1.5
0.9 – 1.3
0.7 – 0.9
Factor A
1.3 – 1.5
0.9 – 1.3
0.7 – 0.9


Giới hạn đứt sợi của sợi cotton :        12 km º 12 cN/tex

Giới hạn đứt sợi của sợi  staple :        14 km º 14 cN/texVí dụ tính toán cho sợi Cotton

·     Số đầu sợi  7200
·     Count Nm 60
·     Giói hạn đứt sợi 12 km


Đối với mặt hàng staple công thức tính toán tương tự

1 Kgf = 9.81 N
Karl Mayer| Liba| Benninger| Itema Weaving| Warp Knitting| Beam| Terrot| Thies| Barmag| Machine|- Vietnam- China|Taiwan|Indonesia|India|
Knitting,Weaving,Circular Machine Vietnam